MEDIAWIJSHEID (MEmw)

 

MEmw1 Media Enthousiast en positief aanwenden (ga naar de lesideeën)

Op zoek naar belangrijke nieuwtjes in eigen omgeving ( klasgenoot heeft een zusje/broertje gekregen, klasuitstap, huisdier gekocht, …)
Samen met de juf/ zelfstandig specifieke media-apparaten (fototoestel, IPAD, GSM, computer, …) hanteren en hiermee experimenteren. Leerlingen met meer ervaring ondersteunen leerlingen met minder ervaring.
Mogelijkheden van elk media-apparaat ontdekken. Enthousiasme tonen om hiermee aan de slag te kunnen.

Op zelfstandige basis of in groep met “interesse” experimenteren met meerdere/ nieuwe mediamiddelen.
Op ontdekking en experimenteren met media, rekening houdend met de mening van de andere. In de omgeving brainstormen over mogelijke manieren om media te benutten.
Op ontdekking en experimenteren met media, rekening houdend met de mening van de andere. In de omgeving brainstormen over mogelijke manieren om media te benutten.

Voorbeelden:

Zoektocht met toestel, nieuws overbrengen, gebruik QR-codes, verzamelmap v. liedjes aanmaken en gebruiken, iets specifiek ontwerpen, scoolkrant, mediamuur, radioprogramma …

 


MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud (ga naar de lesideeën)

Omgaan met verschillende media en ontdekken wat “goede” en “minder goede” mediagebruik is. Kinderen beoordelen mediagebruik en mediacontent op een respectvolle manier.

Informatie wordt vaker subjectiever weergegeven dan de werkelijkheid.
Beoordelen van andermans mediagebruik/ boodschappen en vragen van het communicatiemodel inzetten:

 • Wie is de zender? Wat is de bedoeling van zijn boodschap?
  In welke situatie/omstandigheden?
 • Waarover gaat de boodschap? Hoe? Met welke middelen of op welke manier?
 • Wie is de ontvanger? Wat is de bedoeling van zijn boodschap? In welke situatie/omstandigheden? Reactie?

Kritische en reflecterende houding over je eigen ( en anderen) omgang met media en mediawereld.
Eigen criteria ontwikkelen.
Persoonlijke voorkeuren en ervaringen bepalen het gebruik.
Een mening vormen over mediacontent….
Kritisch omgaan met URL’s (internetadres) en info op het internet.

Voorbeelden:

Opdracht met keuze uit meerdere mediamiddelen en nadien evalueren, moederdagkrant, Vragen beantwoorden en info opzoeken, valse e-mails en websites, nepnieuws onderscheiden van werkelijkheidsnieuws (Fakebook, wikipedia & wikikids ), radioprogramma/ podcast/ filmpje maken, webquest, omgaan met: “social media”, “gaming”, “cyberpesten”, “schermtijd”, “Privacy en digitale voetafdruk”, “Online relaties”, …

 


 

MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden (ga naar de lesideeën)

Bewust zijn dat media (reclame, tv-programma’s, online video’s, …) het gedrag beïnvloeden.
Ervaren wanneer m’n plezier beleeft aan mediamiddelen, mediacontent en mediatoepassingen.

Dezelfde mediacontent kan vanuit verschillende standpunten ervaren worden. Dit is afhankelijk van eigen ervaring en/of gebruik van media.
Ervaren en vaststellen dat mediacontent zowel positieve als negatieve gevolgen voor iemand kan hebben. Bij het ontwerpen van mediacontent, rekening houden met de gevolgen hiervan.
Ervaren en inzien dat communicatie via media ook volgens normen gelden en er afspraken nodig zijn.

Voorbeelden:

Succeservaringen bij apps, programma’s gebruiken, internet, muziek beluisteren en hiervan bewust genieten, foto’s analyseren vooraleer je deze online zet, boekeninfluencers (podcast), gevolgen van cyberpesten, radioprogramma maken, …

 


 

MEDIAGELETTERDHEID (MEge)

 

MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassing ontdekken en begrijpen (ga naar de lesideeën)

Ontdekken en gebruik maken van de mediamiddelen in hun nabije omgeving.
Ontdekken welke mogelijkheden deze mediamiddelen bieden.

Ontdekken, ervaren en weten welke mogelijkheden deze mediamiddelen aanbieden.
Welk mediamiddel kiezen wij om een bepaalde opdracht te voltooien.
Ervaren dat mediamiddelen en hun toepassing snel evolueren.
De mogelijkheden van de media erkennen en combinaties illustreren.

Voorbeelden:

QR-codes om prentenboeken te beluisteren, fotograferen, voorwerpen levend maken, stemmen opnemen, youtube playlist maken, woordenschatverrijking met tekenprogramma, stop-motion programma met kralen, quiz maken, google earth ( plaatsen ontdekken, berekening afstand, opp, omtrek, …), radioprogramma…

 


 

MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van beoogd doel (ga naar de lesideeën)

Voor hen bedoelde mediamiddelen gebruiken om hun gevoelens, ideeën, gebeurtenissen vorm te geven.
Oefenen en leren met ondersteuning van ICT, algoritmisch denken
Eenvoudige mediacontent maken door uit een waaier van mediamiddelen te kiezen. Wat sluit er het beste aan?

Eenvoudige mediacontent maken door uit een waaier van mediamiddelen te kiezen. Wat sluit er het beste aan?
Meer complexe mediacontent via mediamiddelen naar een publiek overbrengen: 

 • Onderwerpen uit eigen leefwereld
 • Schoolse en zakelijke onderwerpen
 • Bekende (of behandelde) onderwerpen in de ruimere omgeving

Met hulp: voorkennis activeren, ideeën genereren, belangrijke info verzamelen, rekening houden met zenddoel, aandacht voor verzorgde vormgeving in functie van het doel.
Onderzoek uitvoeren naar de mediamiddelen die het best geschikt zijn om info te verwerven en zich uit te drukken.
Mediamiddelen analyseren en inzetten om te leren. Wat past er best bij mijn persoonlijkheid. ICT gebruiken voor complexe opdrachten.

Voorbeelden:

Digitaal kaartje om iemand te feliciteren of steunen, digitale oefeningen, Beebot, experimenteren met foto’s nemen, scratch, interactieve praatplaat, tablet om QR code te lezen, beeldbank: filmpje bekijken en vertellen, tekeningen/notities digitaliseren en presenteren, PPT, digitaal decor voor schimmenspel, voor/ na foto’s, via app brainstormen, digitaal kaartje om iemand te feliciteren of steunen, voorstellen aan de hand van app, ppt, word, …

 


 

MEge3 Mediacontent verwerken (ga naar de lesideeën)

Mediacontent ontdekken en er gepast op reageren

Voorbeelden: 

een brief/ foto bespreken, interactief digitaal verhaal tonen, …

 

Mediacontent herkennen en selecteren

Voorbeelden:

Vb: welke info stuur ik door, meerdere websites vergelijken met elkaar, …

 

Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten

Bewust zijn dat media (reclame, tv-programma’s, online video’s, …) het gedrag beïnvloeden.
Ervaren wanneer m’n plezier beleeft aan mediamiddelen, mediacontent en mediatoepassingen.

Dezelfde mediacontent kan vanuit verschillende standpunten ervaren worden. Dit is afhankelijk van eigen ervaring en/of gebruik van media.
Ervaren en vaststellen dat mediacontent zowel positieve als negatieve gevolgen voor iemand kan hebben. Bij het ontwerpen van mediacontent, rekening houden met de gevolgen hiervan.
Ervaren en inzien dat communicatie via media ook volgens normen gelden en er afspraken nodig zijn.

Voorbeelden:

Succeservaringen bij apps, programma’s, internet, muziek beluisteren en genieten, foto’s analyseren vooraleer je deze online zet, boekeninfluencers (podcast), gevolgen van cyberpesten, radioprogramma maken,…

 


MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (ga naar de lesideeën)

GELUID

Speels beleven van:

 • Alledaagse geluiden,
 • Contrastrijke effecten van geluid
 • Richting van geluid

Bewust beleven en herkennen van:

 • Verschillende geluidsbronnen
 • Voor- en achtergrondgeluiden

Bewust beleven, herkennen en beschrijven en onder begeleiding toepassen van:

 • Vervormen geluid
 • Veranderen geluidsrichtingen

Bewust beleven, herkennen, genuanceerd beschrijven en toepassen van:

 • Digitale vervorming geluid
 • Samenspel tussen stilte en geluid, meer en minder geluid

Voorbeelden:

Geluiden plaatsen bij een thema/ praatplaat/ schilderij, geluiden lokaliseren, stemmen vervormen, sprookje dialogeren, …

 

LICHT

Speels en onder begeleiding beleven van:

 • Alledaagse lichtbronnen
 • Contrastrijke effecten van licht

Bewust beleven en herkennen van:

 • Verschillende lichtbronnen
 • Eenvoudig spel van licht (schaduw en effecten)

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en onder begeleiding toepassen:

 • Eenvoudig spel van licht en donker
 • Lichtbronnen en lichtrichting

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen:

 • Effecten van belichting
 • Samenspel tussen licht en donker
 • Sfeer

Voorbeelden:

Licht en donker fotografie, schaduwspel, …

 

KADER

Speels en onder begeleiding beleven van:

 • Voor en achter in beeld
 • Binnen en buiten beeld
 • Dichtbij en veraf

Bewust beleven en herkennen van:

 • Dichter en verder in een beeld
 • Hoog en laag standpunt

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en onder begeleiding passen van:

 • Het standpunt van een opnameapparaat
 • Diepte in beeld
 • Lijnen in beeld

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en toepassen van:

 • Bewegingen die een opnameapparaat maakt
 • Precieze standpunt van een opnameapparaat
 • Diepte en richting in beeld
 • Plaatsing van object

Voorbeelden:

Vogel-kikker perspectief, macro- micro spel, verschillende camerastandpunten …

 

MONTAGE

Speels en onder begeleiding beleven van:

 • Opeenvolging van beelden, geluiden,…
 • Samengaan van beeld en geluid

Ervaren hoe de volgorde van een reeks voorwerpen, prenten, beelden, klanken, geluiden te schikken/ herschikken een nieuw verhaal ontstaat.

Bewust beleven en herkennen:

 • De volgorde van beelden/ geluiden
 • Opvallende herhalingen binnen een reeks beelden of geluiden
 • De wisselwerking tussen beeld en geluid

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en onder begeleiding toepassen : herhaling, variatie en contrast in een montage, ordenen van beelden en geluiden

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen: selecteren/ monteren van beelden en geluiden, eenvoudige herhalingen (ritmes) in een montage.

 

Voorbeelden:

stop- motion filmpje maken, garage band, looping, stripverhaal maken, een verhaal presenteren via beelden/ geluiden …

 

BEELDBEWERKING

Speels en onder begeleiding:

 • Beeldsignalen
 • Opvallende vervormingen van beelden
 • Het effect van verkleinen/ vergroten van beelden

Bewust beleven en herkennen van duidelijke bewerkingen en toevoeging aan beelden.

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en onder begeleiding toepassen:

 • Vergroten en verkleinen van beelden
 • Effecten op beelden

Opvallende goede en minder geslaagde beelden en gebruik maken van beelden herkennen.
Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van vervormingen en aanpassingen van beelden.

Voorbeelden:

Slow-motion filmen, fotografie doorheen een glas water, beelden bewerken ( Funny Face, Photofunia, Loonapix, Fun Photo Box), verschillende soorten beelden herkennen: Selfie …

 


 

MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren (ga naar de lesideeën)

Ervaren welke rol media in de eigen leefwereld en in het dagelijks gebruik spelen

Illustreren hoe media een rol spelen in het dagelijks leven – inschatten wat media voor henzelf betekenen.
Inzien welke rol media in de samenleving spelen en welke impact ze hebben op het maatschappelijk leven.
Media-ervaringen beleven in de eigen omgeving en afleiden dat media verschillende functies kan hebben.
Zich uitdrukken over media-ervaring.en speels verwerken.

Voorbeelden:

Ontdekken wat nieuws in het dagelijkse leven kan zijn en hierover rapporteren, afstand/ omtrek/ oppervlakte, … berekenen via Google Earth en ontdekken wat het voordeel is om dit digitaal aan te pakken. …

 


 

MEDIAVAARDIGHEID (MEva)

 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen (ga naar de lesideeën)

Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld.

ICT-basisvaardigheden voor het bedienen van mediamiddelen: swipen, muisvaardigheden, toestel aan- en uitzetten, selecteren, openen en sluiten van applicaties/ venster, venster minimaliseren/ maximaliseren, …
Toetsenbord exploreren
Zich aan- en afmelden
Klaviervaardigheden ontwikkelen. VB: toetsenbord
Selecteren, knippen, kopiëren, plakken en wissen
Inhoud en/ of bestanden delen
Onder begeleiding: bestanden ordenen door mappen/ bestanden aan te maken, naam te geven, ordenen, te verplaatsen en te verwijderen, … Openen, bewaren, hernoemen en sluiten bestanden
Bestanden afdrukken, Afbeelding invoegen
Navigeren in applicatie en wisselen tussen geopende applicaties
Zelfstandig bestanden beheren: aanmaken, naam geven, ordenen, verplaatsen, verwijderen
Tekst opmaken: tabel invoegen, kleur, lettergrootte, vet, cursief, …
Presentatietoepassing kiezen en ontwerpen, opmaken en presenteren

Voorbeelden: 

Bedienen van een radio, bedienen van een televisie, basisfuncties tablet, basisfunctie muis & toetsenbord, bedienen van computer/ laptop/  muis & toetsenbord/Ipad/ Apps/ software, typen op snelheid, functies van toetsen leren, aanmelden via Google/ Teams, specifieke opdrachten omtrent het gebruik van hardware/ software, mappenstructuur op One Drive, schoolpc, bewerken van bestanden via Word, bewerken via PPT, …

 


 

MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen (ga naar de lesideeën)

Audiovisuele mediamiddelen waarnemen en er zich over verwonderen
Experimenteren met audiovisuele middelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent. Eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren, en af te spelen

Experimenteren met audiovisuele middelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent. Eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren, en af te spelen.
Op een eenvoudige wijze foto’s bewerken door de grootte te wijzigen, het formaat bij te snijden, kleurtoon veranderen.
Doelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenen.
Experimenteren met fotobewerking: speciaal effect toevoegen zoals tekst, filter, vormen, …
Experimenteren met video- en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, stopmotion filmpjes maken, …

Voorbeelden:

Ontdekken van: filmpjes, TIKTOK, GIF’s, podcast, vlog, opnemen van audio- en videobestand, simpel bewerken van video- en audiobestand (podcast, opname, …), evaulueren van mediagebruik (flipgrid, tiktok & snapchat), opnemen van audio- en videobestand, simpel bewerken van video- en audiobestand (podcast, opname, …), evalueren (flipgrid, tiktok & snapchat), afbeeldingen bewerken en gebruik filters, juiste formaat gebruiken (foto-app IPAD), kiezen uit apps met oog op het te behalen doel, simpele photoshop (photobooth), genre ontdekken ( stopmotion & slowmotion)


 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen (ga naar de lesideeën)

Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina’s, educatieve software, …

Navigeren en zoeken binnen een website.
URL invoeren- in een voor hen bestemde omgeving zoeken via een zoekrobot (of op internet) en daarbij aangepaste en/of zelfgekozen zoektermen gebruiken – kritisch waarderen van URL.
Geschikte applicatie selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste informatie – favoriete websites bewaren.

 

Voorbeelden:

Hanteren v. verschillende brwosers (chrome, mozilla, …), gebruik van schooltv en youtube, tabladen op website, interne zoekrobot ontdekken & gebruiken (zoektermen gebruiken & zoekfilters), bookmarks, onderscheiden van juiste/ niet juiste URL’s, educatieve websites (Statbeljunior)

 


 

MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen (ga naar de lesideeën)

Onder begeleiding kennismaken en experimenteren met digitale mediamiddelen om met anderen te communiceren.

Geschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met anderen te communiceren – daarbij selecteren uit voor hen bestemde en beschikbare mediamiddelen.
Digitale contactgegevens beheren door toevoeging, aanpassen, bewaren en verwijderen

Voorbeelden: 

e-mail, chat, virtuele leeromgeving, online platform, Zello-app ( walkie-talkie), e-mailadressen opslaan, online vrienden toevoegen, teamleden in groepen,…

 

 

 

 

MEDIAWIJSHEID (MEmw)

 

MEmw1 Media Enthousiast en positief aanwenden      (terug)

 

 

 

Online prent maken met LEGO-blokken (https://www.brickbuildinggame.com/ ) 1e graad
Muziek maken met Garageband ( standaard app IPAD) of geen IPAD 1e graad, 2e graad en 3e graad
Programmeren met Scratch Junior (https://codescool.odisee.be/nl/homepage ) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Affiche en Photocollage maken over wat verboden is in de natuur 1e graad
spelregels volgen  1e 2e 3e  graad
spelletjes spelen op PC, Console, Tablet, Ipad, … 1e 2e 3e graad
betekenis van woorden, afbeeldingen, … opzoeken 2e 3e graad
schooltv.nl gebruiken om filmpjes te bekijken 2e 3e graad
In groep werken en iedereen aan bod laten komen bij gebruik van media 1e graad
Groepswerk: foto’s nemen (Tablet, fototoestel, IPAD, …) 1e graad
Lln. laten vertellen over films, boeken, games, … 1e graad
reportage maken 2e graad
actualiteit in de klas aan bod laten komen en bespreken  2e graad
nieuwsapps gebruiken en hierin navigeren 2e graad
verrijken van spreekbeurt aan de hand van digitale media naar keuze 3e graad
e-mailproject met andere scholen 3e graad
experimenteren met stop-motion filmpje 3e graad
Augmented reality creatief inzetten 1e 2e 3e graad
Online Ganzenbord thema PASEN 1e 2e graad
Experimenteren met “Artificial Intelligence” thema Pasen  2e 3e graad
Verkleden in stop-motion (carnaval) 1e 2e graad
Klascluedo (Carnaval) 3e graad
QR- zoektocht Sint- en piet (Lesfiche) + bijlagen ( 1e graad, 2e graad, 3e graad) 1e 2e 3e graad
Moeder- en vaderdagkaart 2e 3e graad
Fototrucage 2e en 3e graad
Stellingsopdracht: mijn zomervakantie! (Halo AR) 1e graad
Online Escaperoom 1e, 2e en 3e graad

 

 

MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud        (terug)

 

 

 

 

 

Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Wat hoort niet in de rij? 1e graad
Wat klopt niet aan de reclameboodschap? (Vb: Sint) 1e graad
Kritisch beoordelen van info ( Vb: kranten, tijdschrift, flyer, …) 2e graad en 3e graad
Welke mediavorm gebruik ik wanneer? 2e graad
Foto’s met optische illusie 3e graad
Bespreken van wat ik zet ik online. 3e graad
Verantwoord gebruik van sociale media. 3e graad
Fototrucage 2e en 3e graad
Online escaperoom lagere school  1e, 2e en 3e graad
Naambetekenis  2e en 3e graad

 

 

MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden    (terug)

 

 

 

Boekeninfluencer met Vocaroo 2e graad en 3e graad
Bespreken theatervoorstelling 1e 2e graad
Bespreek het onthaal 1e graad
Briefje of kaartje maken voor leerling 1e 2e graad
Tekst maken met tekstverwerker 2e graad
Filmpjes maken met bepaalde app 2e graad
Zorgzaam omgaan met wachtwoorden  2e graad
Websites vergelijken 3e graad
Bespreek cyberpesten  3e graad
Vloggen, Bloggen, … 3e graad
Maken van filmpjes, presentatie, …. voor elkaar 3e graad
Etiquette e-mail 3e graad
Bespreek welke foto’s/ filmpjes je online zet 2e en 3e graad

 

 

 

 

MEDIAGELETTERDHEID (MEge)

MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassing ontdekken en begrijpen    (terug)

 

 

 

 

Digitale kaart maken met Keynote (standaardapp op de IPAD) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Online prent maken met LEGO-blokken https://www.brickbuildinggame.com/ 1e graad
Micro-Macro (camera-applicatie) 1e graad
Foto’s bewerken (APPLE foto’s) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Audio opnemen (Vocaroo) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Film- bewerking (standaard app op IPAD en Stopmotion)  1e graad, 2e graad en 3e graad
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Moeder- / vaderdagkaart digitaal maken 2e graad, 3e graad
Naspelen van een poppenspel 1e graad
Vertellen bij prenten 1e graad
luisterboek (Vb: Fundels,…. ) 1e 2e 3e  graad
Picto’s begrijpen 1e graad
Bibliotheek  bezoeken 1e 2e 3e  graad
Boekenhoek verrijken 1e 2e 3e  graad
Experimenteren met geluidsdragers ( Vb: tablet, Fototoestel, …) 1e 2e 3e  graad
Actualiteitshoekjes 1e 2e 3e  graad
Bekijken van Karrewiet 1e 2e 3e  graad
Experimenteren met tekenprogramma Tuxpaint 1e graad
Boekbespreking, spreekbeurt, … 2e 3e graad
Werken met kranten 2e 3e graad
Luisterfragmenten binnen “Verrekijker” 2e 3e graad
Theatervoorstelling 1e 2e 3e graad
Poppenspel maken en spelen  2e graad
Kennismaken met de evolutie van mediamiddelen 3e graad
Google Earth gebruiken om berekeningen rond afstand/ oppervlakte uit te voeren 3e graad
Experimenteren met “Artificial Intelligence” thema Pasen 2e 3e graad
Klascluedo (Carnaval)  3e graad
Moeder- en vaderdagkaart 2e graad en 3e graad

 

MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van beoogd doel      (terug)

 

 

 

 

 

 

Digitale kaart maken met Keynote (standaardapp op de IPAD) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Foto’s bewerken (APPLE foto’s) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Audio opnemen (Vocaroo) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Film- bewerking (standaard app op IPAD en Stopmotion) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Programmeren met Scratch Junior (https://codescool.odisee.be/nl/homepage ) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Moeder- / vaderdagkaart, wenskaart, nieuwjaarsbrieven, …  digitaal maken 2e graad, 3e graad
Voorbereiding spreekoefening (Vb: spreekbeurt ,…) 1e graad, 2e graad, 3e graad
Actualiteit 1e graad, 2e graad, 3e graad
Onthaalmoment 1e graad, 2e graad
Weerbericht 1e graad, 3e graad
Knutselen met afval  1e graad,
Woordspin 1e graad, 2e graad, 3e graad
Eigen memoryspel maken 2e 3e graad
Klas- en schoolkrant maken 2e 3e  graad
Free podium 1e 2e 3e graad
Gericht kiezen van apps (Vb: vertaalapp, QR-Code, …) 1e 2e 3e graad
Vertellen met meegebrachte foto’s/ materialen 2e graad
Telefoongesprek houden 2e graad
Gesprek tussen journalist en ooggetuige 2e graad
experimenteren met presentatiemogelijkheden 3e graad
Voorwerpen laten spreken met Chatterpix 1e 2e graad
QR- zoektocht Sint- en piet (Lesfiche) + bijlagen ( 1e graad, 2e graad, 3e graad) 1e 2e 3e graad
Griezelig luisterverhaal (Halloween) 2e 3e graad
Kerstwensen (Kerstmis) 1e 2e graad
Naambetekenis  2e en 3e graad

 

 

MEge3 Mediacontent verwerken    (terug)

 

 

 

Fakebook voor personages uit leesboeken/ historische figuren (Fakebook) 2e graad, 3e graad
Actualiteit bekijken en bespreken 1e 2e en 3e graad
Opzoekingswerk aan de hand van internetbronnen, boeken, … 2e graad en 3e graad
eigen oefeningen controleren aan de hand van Photomath 2e en 3e graad
Fototrucage 2e en 3e graad

 

 

MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren    (terug)

 

 

 

 

Digitale kaart maken met Keynote (standaardapp op de IPAD)  1e graad, 2e graad en 3e graad
Micro-Macro (camera applicatie)  1e graad
Foto’s bewerken (APPLE foto’s): vergroten, verkleuren, vervormen, … 1e graad, 2e graad en 3e graad
Audio opnemen (Vocaroo) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Film- bewerking (standaard app op IPAD en Stopmotion) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Moeder- / vaderdagkaart digitaal maken 2e graad, 3e graad
Schimmenspel 1e 2e graad
Muziekspel “Peter en De Wolf”  1e graad
Muziekverwerking Carnaval des Animaux 1e graad
Zoek de fout! 1e graad
Vervormde foto’s nemen aan de hand van een glas water 1e graad
Light Painting ( fotografie met lange sluiertijd) 2e en 3e graad
Luisteren wat je hoort 2e 3e graad
Experimenteren met licht 1e graad, 2e graad en 3e graad
Gulden snede ( foto trekken met scheidingslijn) 2e 3e graad
Stop-motion filmpjes 2e graad
Muziekspel “De Notenkraker” 2e  graad
Bewegen op geluid 2e graad
Musical/ theater 3e graad
Foto nemen binnenin het juiste kader 3e graad
Optische illusie (Vb: toren van Pisa rechthouden) 3e graad
Zelf filmpjes maken en bewerken 3e graad
Fotobewerking 3e graad
Muziekspel “Schilderijen tentoonstelling” 3e graad
Verkleden in stop-motion (carnaval) 1e 2e graad
Shadowology Kerstdagen 2e 3e graad
Schatten zoeken (herfst) 1e 2e graad
Moeder- en vaderdagkaart 2e 3e graad

MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren    (terug)

 

 

 

 

 

Mediawijsheid op basis van “Schaal van M”  1e graad, 2e graad en 3e graad
Fakebook voor personages uit leesboeken/ historische figuren 2e graad, 3e graad
Beweegonderwijs (Samapp) 1e, 2e en 3e graad
Alle mediamiddelen op school leren kennen en gebruiken 1e 2e 3e graad
Gesprekken met leerlingen over media en het gebruik hiervan 1e 2e 3e graad
evolutie van media bespreken 3e graad
Censuur, communiceren, informeren, misleiden, afleiden, zoekacties, amusement, Child Focus, verbinden 3e graad
Experimenteren met “Artificial Intelligence” thema Pasen 2e 3e graad
Monsterjagers (Halloween) 2e 3e graad
Digitale kaart maken met Keynote (standaardapp op de IPAD) 1e graad, 2e graad en 3e graad

 

MEDIAVAARDIGHEID (MEva)

 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen    (terug)

 

 

Digitale kaart maken met Keynote (standaardapp op de IPAD)  1e graad, 2e graad en 3e graad  1e graad
Online prent maken met LEGO-blokken https://www.brickbuildinggame.com/ 1e graad
Micro-Macro (camera-applicatie) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Foto’s bewerken (APPLE foto’s) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Audio opnemen (Vocaroo) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Film- bewerking (standaard app op IPAD en Stopmotion) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Programmeren met Scratch Junior 2e graad en 3e graad
Moeder- / vaderdagkaart digitaal maken (WORDART) 2e graad, 3e graad
Programma (klikken met muis) (ik speel.exe en ik tover.exe) 1e graad
klaviervaadigheden: Typen op tempo en vingerplaatsing ( RapidTyping) 2e graad en 3e graad
Afbeelding invoegen 2e graad
selecteren, knippen, kopiëren en wissen 2e graad
openen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestanden 2e graad en 3e graad
zelfstandig bestanden beheren door mappen/ bestanden aan te maken  3e graad
tekst efficiënt opmaken met oog voor kleur, lettergrootte, cursief, vet, … 3e graad
tabel invoegen en aanpassen 3e graad
Presentatietoepassing kiezen en eenvoudige presentatie maken 2e graad en 3e graad
digitale leeromgeving gebruiken zoals Scoodle play, Bingel, Kabas    ,… 1e graad, 2e graad en 3e graad
zich aan- en afmelden op de digitale leeromgeving 1e graad, 2e graad en 3e graad
inhoud/ bestanden delen 2e graad en 3e graad
Bestanden afdrukken 2e graad en 3e graad
wisselen tussen geopende applicaties 2e graad, 3de graad
navigeren in applicatie 2e graad en 3e graad
Online Ganzenbord thema PASEN 1e 2e graad
QR- zoektocht Sint- en piet (Lesfiche) + bijlagen ( 1e graad, 2e graad, 3e graad)  1e 2e 3e graad
Schatten zoeken (herfst)  1e 2e graad

 

 

 

MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen    (terug)

 

 

 

Digitale kaart maken met Keynote (standaardapp op de IPAD) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Foto’s bewerken, knippen, plakken, … (APPLE foto’s)  1e graad, 2e graad en 3e graad
Audio opnemen (Vocaroo) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Film- bewerking (standaard app op IPAD en Stopmotion) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Moeder- / vaderdagkaart digitaal maken (WORDART)  2e graad, 3e graad
Flipgrid: digitale muur met hele klas 2e graad, 3e graad
Werken met perspectieven  1e graad
Tableau Vivant 1e graad
Gerichte foto-opdrachten 1e graad
Van macquette naar plattegrond  1e graad
Stille video maken 2e graad en 3e graad
Filters op foto plaatsen 2e graad, 3e graad
Verkleden in stop-motion (carnaval) 1e 2e graad
Griezelig luisterverhaal (Halloween) 2e graad, 3e graad
Kerstwensen (Kerstmis) 1e 2e graad
Fototrucage 2e en 3e graad

 

 

 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen    (terug)

 

 

 

 

Navigeren binnen virtuele leeromgeving: webquests, eduscapes, google omgeving, interland, … 1e graad, 2e graad, 3e graad
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Navigeren binnen virtuele leeromgeving: webquests, eduscapes, google omgeving, interland, … 1e graad, 2e graad, 3e graad
Fakebook voor personages uit leesboeken/ historische figuren 2e graad, 3e graad
Navigeren binnen een applicatie, website 1e graad, 2e graad en 3e graad
zoeken een stappenplan op en voeren deze uit 2e graad en 3e graad
Herfsteduscape (herfst) 2e graad en 3e graad
Online Escaperoom 1e, 2e en 3e graad
Naambetekenis  2e en 3e graad

 

 

MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen    (terug)

 

 

 

Steel de schat (ZELLO-app) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Gecontroleerde chatomgeving (https://tlk.io/) 1e graad, 2e graad en 3e graad
Telefoonspelletjes   1e graad
Schoolkrantje 2e graad en 3e graad
Leren e-mailen, SMS, Skype, Facetime, … 2e graad en 3e graad
actua verrijken met digitale media 3e graad
contactenlijst/ adressenboek maken 3e graad
Blog of vlog maken 3e graad
Greenscreen gebruiken om op de coverboek van je eigen boek te komen staan 3e graad
Monsterjagers (Halloween) 1e graad, 2e graad
Stellingsopdracht: mijn zomervakantie! (Halo AR) 1e graad en 2e graad