MEDIAWIJSHEID (MEmw)

MEmw1 Media Enthousiast en positief aanwenden (ga naar de lesideeën)

Op zoek naar belangrijke nieuwtjes in eigen omgeving ( klasgenoot heeft een zusje/broertje gekregen, klasuitstap, huisdier gekocht, …)
Samen met de juf/ zelfstandig specifieke media-apparaten (fototoestel, IPAD, GSM, computer, …) hanteren en hiermee experimenteren. Leerlingen met meer ervaring ondersteunen leerlingen met minder ervaring.
Mogelijkheden van elk media-apparaat ontdekken. Enthousiasme tonen om hiermee aan de slag te kunnen.

Voorbeelden:

Zoektocht met toestel, nieuws overbrengen, gebruik QR-codes, verzamelmap v. liedjes aanmaken en gebruiken, iets specifiek ontwerpen, …

 


MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud (ga naar de lesideeën)

Omgaan met verschillende media en ontdekken wat “goede” en “minder goede” mediagebruik is. Kinderen beoordelen mediagebruik en mediacontent op een respectvolle manier.

Voorbeelden:

Opdracht met keuze uit meerdere mediamiddelen en nadien evalueren, moederdagkrant, …

 


 

MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden (ga naar de lesideeën)

Bewust zijn dat media (reclame, tv-programma’s, online video’s, …) het gedrag beïnvloeden.
Ervaren wanneer m’n plezier beleeft aan mediamiddelen, mediacontent en mediatoepassingen.

Voorbeelden:

Succeservaringen bij apps, programma’s gebruiken, internet, muziek beluisteren en hiervan bewust genieten, …

 


 

MEDIAGELETTERDHEID (MEge)

 

MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassing ontdekken en begrijpen (ga naar de lesideeën)

Ontdekken en gebruik maken van de mediamiddelen in hun nabije omgeving.
Ontdekken welke mogelijkheden deze mediamiddelen bieden.

Voorbeelden:

QR-codes om prentenboeken te beluisteren, fotograferen, voorwerpen levend maken, stemmen opnemen, youtube playlist maken, …

 


 

MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van beoogd doel (ga naar de lesideeën)

Voor hen bedoelde mediamiddelen gebruiken om hun gevoelens, ideeën, gebeurtenissen vorm te geven.
Oefenen en leren met ondersteuning van ICT, algoritmisch denken
Eenvoudige mediacontent maken door uit een waaier van mediamiddelen te kiezen. Wat sluit er het beste aan?

Voorbeelden:

Digitaal kaartje om iemand te feliciteren of steunen, digitale oefeningen, Beebot, experimenteren met foto’s nemen, scratch, interactieve praatplaat, tablet om QR code te lezen, beeldbank: filmpje bekijken en vertellen,…

 


 

MEge3 Mediacontent verwerken (ga naar de lesideeën)

Mediacontent ontdekken en er gepast op reageren

Voorbeelden: 

een brief/ foto bespreken, interactief digitaal verhaal tonen, …

 

Mediacontent herkennen en selecteren

Voorbeelden:

Vb: welke info stuur ik door, meerdere websites vergelijken met elkaar, …

 

Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten

Bewust zijn dat media (reclame, tv-programma’s, online video’s, …) het gedrag beïnvloeden.
Ervaren wanneer m’n plezier beleeft aan mediamiddelen, mediacontent en mediatoepassingen.

Voorbeelden:

Succeservaringen bij apps, programma’s, internet, muziek beluisteren en genieten, …

 


MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (ga naar de lesideeën)

GELUID

Speels beleven van:

 • Alledaagse geluiden,
 • Contrastrijke effecten van geluid
 • Richting van geluid

Bewust beleven en herkennen van:

 • Verschillende geluidsbronnen
 • Voor- en achtergrondgeluiden

Voorbeelden:

Geluiden plaatsen bij een thema/ praatplaat/ schilderij, geluiden lokaliseren,…

 

LICHT

Speels en onder begeleiding beleven van:

 • Alledaagse lichtbronnen
 • Contrastrijke effecten van licht

Bewust beleven en herkennen van:

 • Verschillende lichtbronnen
 • Eenvoudig spel van licht (schaduw en effecten)

Voorbeelden:

Licht en donker fotografie, schaduwspel, …

 

KADER

Speels en onder begeleiding beleven van:

 • Voor en achter in beeld
 • Binnen en buiten beeld
 • Dichtbij en veraf

Bewust beleven en herkennen van:

 • Dichter en verder in een beeld
 • Hoog en laag standpunt

Voorbeelden:

Vogel-kikker perspectief, macro- micro spel, …

 

MONTAGE

Speels en onder begeleiding beleven van:

 • Opeenvolging van beelden, geluiden,…
 • Samengaan van beeld en geluid

Ervaren hoe de volgorde van een reeks voorwerpen, prenten, beelden, klanken, geluiden te schikken/ herschikken een nieuw verhaal ontstaat.

Voorbeelden:

stop- motion filmpje maken, garage band, looping, …

 

BEELDBEWERKING

Speels en onder begeleiding:

 • Beeldsignalen
 • Opvallende vervormingen van beelden
 • Het effect van verkleinen/ vergroten van beelden

Bewust beleven en herkennen van duidelijke bewerkingen en toevoeging aan beelden.

Voorbeelden:

Slow-motion filmen, fotografie doorheen een glas water, …

 


 

MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren (ga naar de lesideeën)

Ervaren welke rol media in de eigen leefwereld en in het dagelijks gebruik spelen

Voorbeelden:

Ontdekken wat nieuws in het dagelijkse leven kan zijn en hierover rapporteren, …

 


 

MEDIAVAARDIGHEID (MEva)

 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen (ga naar de lesideeën)

Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld

Voorbeelden: 

Bedienen van een radio, bedienen van een televisie, basisfuncties tablet, basisfunctie muis & toetsenbord, …

 


 

MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen  (ga naar de lesideeën)

Audiovisuele mediamiddelen waarnemen en er zich over verwonderen
Experimenteren met audiovisuele middelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent. Eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren, en af te spelen

Voorbeelden:

Ontdekken van: filmpjes, TIKTOK, GIF’s, podcast, vlog, opnemen van audio- en videobestand, simpel bewerken van video- en audiobestand (podcast, opname, …), evaulueren van mediagebruik (flipgrid, tiktok & snapchat), …

 


 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen (ga naar de lesideeën)

Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina’s, educatieve software, …

Voorbeelden:

Hanteren v. verschillende brwosers (chrome, mozilla, …), gebruik van schooltv en youtube, educatieve websites (Statbeljunior)

 


 

MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen (ga naar de lesideeën)

Onder begeleiding kennismaken en experimenteren met digitale mediamiddelen om met anderen te communiceren

Voorbeelden: 

e-mail, chat, virtuele leeromgeving, online platform, Zello-app ( walkie-talkie), …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAWIJSHEID (MEmw)

 

MEmw1 Media Enthousiast en positief aanwenden    (terug)

 

Sorteeractiviteiten peuter en 1e 2e 3e kleuterklas
picto’s, kalenders en kentekens gebruiken peuter en 1e 2e 3e  kleuterklas
computerspelletjes (aangepast aan leeftijd) peuter, 1e 2e 3e  kleuterklas
luisteren naar digitale verhaaltjes peuter, 1e 2e 3e  kleuterklas
hoeken verrijken met media (digitale apparaten,apps,…) peuter, 1e 2e 3e  kleuterklas
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 2e en 3e kleuterklas
Osmo: costume party, storytelling, ABC, creative mode 2e en 3e kleuterklas
Muziek maken met Garageband ( standaard app IPAD) 3e kleuterklas
stappenplan volgen 2e en 3e kleuterklas
werken met kranten en tijdschriften  2e en 3e kleuterklas
Augmented Reality inzetten 2e en 3e kleuterklas
Interactieve prent met vormen (Vb: OH!)   2e en 3e kleuterklas
Paasboek: online opdrachten beluisteren en uitvoeren (Bookcreator) 2e en 3e kleuterklas
Hoekenwerk carnaval (OMNIDU)  1e 2e 3e kleuterklas
Photobooth Thema Kerst  1e 2e 3e kleuterklas
QR- zoektocht Sint- en piet (Lesfiche) + bijlagen  1e 2e 3e kleuterklas
Zomerspel Tinytap  2e en 3e kleuterklas

 

 

MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud    (terug)

 

Wat klopt niet op de prent/ poster? 2e en 3e kleuterklas
Geluidenlotto’s (memory met geluiden) 2e en 3e kleuterklas
Wat hoort niet in de rij? 2e en 3e kleuterklas
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 2e en 3e kleuterklas
Wat klopt niet in het verhaal? 2e en 3e kleuterklas

 

 

MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden    (terug)

 

Luisteren naar muziek peuter en 1e 2e 3e  kleuterklas
Bekijken van filmpjes peuter en 1e 2e 3e  kleuterklas
Zorgzaam omgaan met digitaal apparatuur ( Vb: fototoestel, Ipad, Tablet, Radio, …) peuter en 1e 2e 3e  kleuterklas
Twee-aan-Twee (foto’s trekken van voorwerpen met bepaalde kleur) (Vb: Puppetedu) 2e en 3e kleuterklas
Osmo: costume party, storytelling, ABC, creative mode 2e en 3e kleuterklas

 

 

 

 

MEDIAGELETTERDHEID (MEge)

MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassing ontdekken en begrijpen
(terug)

Micro-Macro (Camera-applicatie) 3e kleuterklas
Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 2e en 3e kleuterklas
Osmo: costume party, storytelling, ABC, creative mode 2e en 3e kleuterklas
Naspelen poppenspel 1e 2e 3e kleuterklas
Vertellen bij prentenboeken peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Foto’s raden bij een bepaald geluid peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Picto’s begrijpen peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Boekenhoek verrijken, kiezen van een boek (QR-Code) door kind peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Experimenteren met digitaal apparatuur (Vb: Tablet, Ipad, Fototoestel, …) peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Luisterboeken (Vb: Fundels, Bookabooka, Piep De Muis, Klein Beestje, …) peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Actualiteitshoekjes in de klas 1e 2e 3e kleuterklas
Theatervoorstelling 1e 2e 3e kleuterklas
Paasboek: online opdrachten beluisteren en uitvoeren (Bookcreator) 2e en 3e kleuterklas
Photobooth Thema Kerst 1e 2e 3e kleuterklas

MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van beoogd doel    (terug)

Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 2e kleuterklas, 3e kleuterklas
Twee-aan-twee binnen bepaald thema (vb: 2 voorwerpen met dezelfde kleur) 1e 2e 3e kleuterklas
Foto zoektocht “Photoscavenger” 2e 3e kleuterklas
Boetseren, schilderen, …  Peuter en 1e kleuterklas
 Computerhoekje en Tablets/ Ipads in de klas Peuter en 1e kleuterklas
Vertellen met meegebrachte foto’s/ materialen 2e en 3e kleuterklas
Toontafels met media-materiaal 2e 3e kleuterklas
QR- zoektocht Sint- en piet (Lesfiche) + bijlagen  1e 2e 3e kleuterklas

 

MEge3 Mediacontent verwerken    (terug)

 

 

 

Praatplaten peuter en 1e kleuterklas
Gesprek na een prentenboek peuter en 1e kleuterklas
Bespreken van filmpjes peuter en 1e 2e 3e kleuterklas
Gesprekjes met de juf of meester tijdens onthaalmoment peuter en 1e 2e 3e kleuterklas
poppenkast peuter en 1e 2e 3e kleuterklas
Chronologisch rangschikken van een verhaal 2e 3e kleuterklas
naspelen van een verhaal (Vb: toneel, popjes, …) 2e 3e kleuterklas
Verhalen met prenten, geluid, filmpjes, … ondersteunen 2e 3e kleuterklas
Zomerspel Tinytap 2e 3e kleuterklas

 

MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren      (terug)

Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR) 2e en 3e kleuterklas
Muziekdoosjes zoeken Peuter en 1e kleuterklas
Luisteren naar wat je hoort Peuter en 1e 2e 3e  kleuter klas
Geluidenlotto Peuter en 1e kleuterklas
Muziekkoffer Peuter en 1e kleuterklas
Licht aan- en uitzetten (Vb: zaklamp) Peuter en 1e 2e 3e kleuterklas
zoekplaat met zelfgemaakte kartonnen zaklamp 2e 3e kleuterklas
Zoektocht met Bumba Peuter en 1e kleuterklas
Het spel “Topologie”- bouwspel van 3D naar 2D 2e 3e  kleuterklas
Geluid omzetten in beeld of andersom (teken wat je hoort) 1e 2e 3e kleuterklas
Bewegen op geluid  peuter, 1e 2e 3e kleuterklas
Filmpjes bekijken peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Boek “We gaan op berenjacht!” 2e 3e kleuterklas
Boek “Alice in Wonderland” 2e 3e kleuterklas
spiegels en schaduwbeelden peuter 1e 2e 3e kleuterklas
Boek “Goudlokje en de 3 beertjes”  peuter 1ekleuterklas
Schrijfdans 2e 3e kleuterklas
Paasboek: online opdrachten beluisteren en uitvoeren (Bookcreator) 2e en 3e kleuterklas
Photobooth Thema Kerst 1e 2e 3e kleuterklas

MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren    (terug)

 

 

Kleuternieuws van de dag/ van de week (via opname apparaat of camera-app) 2e en 3e kleuterklas
Beweegonderwijs (Samapp)  2e en 3e kleuterklas
Alle mediamiddelen op school leren kennen en gebruiken Peuter en 1e 2e 3e  kleuterklas
nieuws vanuit de omgeving en presenteren in het onthaalmoment  Peuter en 1e 2e 3e  kleuterklas

 

 

 

 

MEDIAVAARDIGHEID (MEva)

 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen    (terug)

 

 

 

Programmeren zonder PC ( BEEBOT & printables) 2e en 3e kleuterklas
Programma (klikken met muis) (ik speel.exe en ik tover.exe) 3e kleuterklas
Bamboo 1e, 2e en 3e kleuterklas
Hoekenwerk carnaval (OMNIDU) 1e 2e 3e kleuterklas
Photobooth Thema Kerst 1e 2e 3e kleuterklas
QR- zoektocht Sint- en piet (Lesfiche) + bijlagen  1e 2e 3e kleuterklas
Zomerspel Tinytap 2e en 3e kleuterklas

 

MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen    (terug)

 

 

Kijkplaat omtrent onderwerp maken via Camera/ Pages ( standaardapp op IPAD)  2e en 3e kleuterklas
Fantasiefiguur maken door lichaamsdelen, kledij en stickers te plaatsen (Potato) 1e, 2e en 3e kleuterklas
Kerstkunst maken (Photobooth) 1e, 2e en 3e kleuterklas
ontdekken van fototoestel: ontdekken van kleuren, selfies, … 1e kleuterklas, 2e kleuterklas
opnemen van eigen liedjes 1e kleuterklas, 2e kleuterklas
kijken naar een filmpje 1e kleuterklas, 2e kleuterklas
Audioprogramma Vocaroo gebruiken om audiobestand op te nemen 1e, 2e en 3e kleuterklas

 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen    (terug)

 

Zoektocht met QR-code + Augmented Reality ( HALO AR)  2e en 3e kleuterklas
Photobooth Thema Kerst 1e, 2e en 3e kleuterklas

 

MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen      (terug)

 

Communiceren met walkie-talkie via app (ZELLO-app)  2e en 3e kleuterklas
Videochat/ telefoongesprek met app  (JustTalk) 2e en 3e kleuterklas
Kapotte GSM in poppenhoek en bellen naar Sint. Eventueel opnemen. 1e, 2e en 3e kleuterklas